Polskie Stowarzyszenie Producentów Elementów Złącznych  
 
  Misja Stowarzyszenia PSPEZ
 
 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Ochrona wspólnych interestów członków Stowarzyszenia, producentów ¶rub i elementów zł±cznych; 
  • Reprezentowanie interesów producentów ¶rub i elementów zł±cznych - członków Stowarzyszenia przed organami Wspólnot Europejskich a w szczególno¶ci Komisji Wspólnot Europejskich;
  • Integracja członków Stowarzyszenia oraz producentów ¶rub i elementów zł±cznych;  
     
  • Reprezentowanie interesów producentów ¶rub i elementów zł±cznych, w tym członków, wobec organów administracji państwowej i samorz±dowej;
  • Prowadzenie działalno¶ci promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków;
  • Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji ¶rub i elementów zł±cznych.


 

 
 
 
PSPEZ.PL © Wszelkie prawa zastrzeżone.